โมดูลแอมป์ขยายเสียงจากตระกูล LCPF มีแหล่งจ่ายไฟที่ทรงพลัง มีอุปกรณ์ตรวจสอบที่ครอบคลุม และความยืดหยุ่นในการปรับแต่งเสียงที่ออกมาให้ตรงกับความต้องการในการออกแบบระบบของคุณ

 

ดาวน์โหลดจุดเด่นด้านเทคโนโลยี ขอตัวอย่าง

 

 

 

This is an English sentence